• Odwiedziło nas: 79623 osób
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 4 dni
Poniedziałek, 2018-06-18
Imieniny:
Elżbiety, Marka

Rekrutacja

Jesteś tu: » Aktualności » RekrutacjaRekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Wzorem zeszłorocznego sukcesu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 prowadzony będzie w formie elektronicznej dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl.

 

Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku, aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

  1. O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
  2. Rekrutacja na rok szkolnych 2013/2014 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  4. Do przedszkoli dzieci zapisywane są od 3 do 6 roku życia oraz 2,5 (urodzone w 2011 r. od stycznia do marca). W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej – wypełniają potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na platformie www.eped.pl.  i dostarczają  jego wydruk do przedszkola.
  5. Rodzice zapisując dziecko po raz pierwszy, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności
  6. Rodzice, których dziecko przyjęto do przedszkola podpisują z dyrektorem przedszkola „umowę o świadczeniu usług” - umowa podpisywana jest na rok szkolny.

 

 

 

Szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl

 

 

 

UWAGA!
Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu).

 

 

 

Terminarz rekrutacji

 

 

20 marca br. zostanie uaktywniony moduł rekrutacji do przedszkola na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem i szczegółową ofertą elbląskich przedszkoli.

 

 

 

20 marca - 10 kwietnia 2013r. składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „potwierdzania woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” w systemie (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu) i dostarczenie jego wydruku do przedszkola. 

 

 

 

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy są zobowiązani do wypełnienia na stronie www.eped.pl elektronicznej karty zapisu dziecka wskazując maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru).

 

 

 

20 marca – 19 kwietnia 2013 r. – składanie kart zgłoszeń w systemie (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu) i dostarczenie ich wydruku do przedszkola pierwszego wyboru ,

 

15 maja  2013 r. godz. 15.00 – ogłoszenie wyników naboru,

 

16 - 30 maja 2013r. – potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola (dot. dziecka przyjętego po raz pierwszy), podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko zostało przyjęte w wyniku rekrutacji. Obowiązek podpisania umowy dotyczy wszystkich rodziców dzieci przyjętych do danego przedszkola. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

 

16 – 30 maja 2013r.składanie przez rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola podań o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora przedszkola,

 

01 – 09 czerwca 2013r. oraz w terminach późniejszych, jeśli przedszkole uzyska wolne miejscarozpatrywanie odwołań złożonych przez rodziców,

 

10 czerwca 2013 r. – komunikat w sprawie wolnych miejsc.

 

 

Pliki do pobrania